×
ادامه مطلب
23 اردیبهشت 1398

جزوه مقاومت مصالح

ادامه مطلب
28 فروردین 1398

طراحی دیوار برشی u شکل دارای بازشو در ایتبس

ادامه مطلب
26 اسفند 1397

طراحی تیرپیوند و مهاربند واگرا

ادامه مطلب
19 بهمن 1397

طراحی دستی وصله ستون

ادامه مطلب
21 مهر 1397

ضوابط و نکات کف سازی

ادامه مطلب
7 مهر 1397

ﺿﻮاﺑﻂﻓﻨﯽﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﻠﻮک ﻫﺎی سقفی پلی استایرن منبسط شده در سقف تیرچه بلوک

ادامه مطلب
27 شهریور 1397

شرح وظایف ناظر معماری

ادامه مطلب
8 تیر 1397

دیکشنری تصویری معماری

ادامه مطلب
13 خرداد 1397

دفترچه محاسبات ساختمان بتنی

ادامه مطلب
10 خرداد 1397

طراحی دال دوطرفه

ادامه مطلب
31 اردیبهشت 1397

جزوه مکانیک سیالات

ادامه مطلب
10 اردیبهشت 1397

طراحی پی و دیوار حائل

ادامه مطلب
8 اسفند 1396

جزوه تصویری اتصالات ساختمان فولادی

ادامه مطلب
24 بهمن 1396

دانلود جزوه هیدرولوژی مهندسی

ادامه مطلب
18 بهمن 1396

دانلود جزوه مکانیک خاک

ادامه مطلب
8 بهمن 1396

دانلود پروژه ساختمان فولادی 6 طبقه

ادامه مطلب
7 بهمن 1396

دانلود جزوه طراحی دستی سقف تیرچه بلوک

ادامه مطلب
6 بهمن 1396

دانلود جدول سطح مقطع آرماتور

0