×
ادامه مطلب
11 آذر 1399

آموزش صلب کردن اتصال ستون به فونداسیون در ایتبس ۲۰۱۸

ادامه مطلب
4 آذر 1399

آموزش اختصاص کف ها در ایتبس ۲۰۱۶ قسمت دوم

ادامه مطلب
30 آبان 1399

آموزش اختصاص کف ها در ایتبس ۲۰۱۶ قسمت اول

ادامه مطلب
21 آبان 1399

آموزش نحوه مفصلی کردن تیرها در ایتبس ۲۰۱۸

ادامه مطلب
15 آبان 1399

آموزش دیافراگم صلب طبقات در ایتبس ۲۰۱۸

ادامه مطلب
8 آبان 1399

استاندارد 6044 بتن های آماده

ادامه مطلب
5 آبان 1399

آموزش نحوه ساخت لیست خودکار طراحی در ایتبس 2016

ادامه مطلب
30 مهر 1399

جزوه مهندسی رودخانه

ادامه مطلب
25 مهر 1399

آموزش ساخت ستون دوبل IPE پاباز با ورق تقویت بال در ایتبس 2016

ادامه مطلب
21 مهر 1399

آموزش نحوه فشرده کردن و معادلسازی مقاطع ساخته شده در ایتبس 2016

ادامه مطلب
5 مهر 1399

پاسخ تشریحی عمران محاسبات نظام مهندسی مهر 1399

ادامه مطلب
20 شهریور 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع تیر ورق در ایتبس 2016

ادامه مطلب
4 شهریور 1399

مراحل صدور پروانه ساختمانی

ادامه مطلب
25 مرداد 1399

جزوه تحلیل سازه ها

ادامه مطلب
17 مرداد 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل IPE پا باز با ورق در ایتبس 2016

ادامه مطلب
10 مرداد 1399

فرم های قرارداد مجری ذیصلاح

ادامه مطلب
7 مرداد 1399

فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل unp در ایتبس ۲۰۱۶

ادامه مطلب
karzansazeh_jozveh
27 تیر 1399

جزوه نقشه برداری

0