ادامه مطلب
10 اردیبهشت 1401

مبحث 7 مقررات ملی ساختمان 1400

ادامه مطلب
15 فروردین 1401

فرم تاییداستحکام بنا و تعهد نظارت

ادامه مطلب
4 فروردین 1401

مقاله بررسی اثرات طبقه نرم در رفتار ساختمان بتنی

ادامه مطلب
karzansazeh_jozveh
8 اسفند 1400

دانلود مقاله تحلیل پارامتری پاسخ سازه ای اتصالات صفحه زیرستون به روش المان محدود

ادامه مطلب
16 بهمن 1400

مقاله انگلیسی در رابطه با اتصال تیر به ستون

ادامه مطلب
2 بهمن 1400

دیتایل اتوکدی سقف خرپایی

ادامه مطلب
29 دی 1400

قانون نوسازی و عمران شهری

ادامه مطلب
28 دی 1400

قانون شهرداری

ادامه مطلب
26 دی 1400

فرم گزارش مهندس ناظر ساختمان

ادامه مطلب
25 دی 1400

نشریه 55 (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی)

ادامه مطلب
23 دی 1400

عکس های اجرایی از ساخت روسازی راه

ادامه مطلب
21 دی 1400

دانلود مقاله تحليل اجزاي محدود كف ستون ها تحت بار فشاري توام با برون محوري

ادامه مطلب
19 دی 1400

جزوه روسازی راه

ادامه مطلب
18 دی 1400

دانلود آیین نامه بتن ریزی حجیم

ادامه مطلب
17 دی 1400

قانون تملک آپارتمان ها مصوب سال 1376

ادامه مطلب
15 دی 1400

قانون زمین شهری

ادامه مطلب
3 دی 1400

دیتایل سقف یوبوت

ادامه مطلب
14 آذر 1400

جزییات اتصال پاگرد بتنی به دیوار سنگی

0