مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در رابطه با الزامات ساختمان است که بیشتر به کار مهندسین معمار می آید و میتوان گفت که بیشترین کاربرد برای تعیین فضاها در ساختمان دارد مثلا مهندس معمار باید به این مبحث مسلط باشد تا در هنگام ترسیم پلان بتواند حداقل ها و حداکثرهای ساختمان را بشناسد و آنها را به کار ببرد

سرفصل های این مبحث به شرح زیر اراعه می گردد:

1)  کلیات

2) تعاریف

3) دسته بندی ساختمان

4) مقررات کلی

5) الزامات فضای ساختمان

6) الزامات نورگیری و تهویه هوا

7) مقررات تخصصی تصرف ها

8) مقررات خاص ساختمان های بلند

9) الزامات عمومی عناصر و جزئیات ساختمان

به طور کلی شناخت و آگاه بودن به این مبحث لازمه مهندسین ناظر و طراح معمار است و باید به این مبحث اشرافیت داشته باشند در ادامه این مبحث مهم را میتوانید دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر