مبحث 6 مقررات ملی ساختمان

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان به بررسی بارهای وارد برساختمان و تاثیر این بارها برسازه که شامل بارهای مرده زنده زلزله باد باران سیل و… می باشد که هرکدام ازاین بارها به طور کامل توسط این مبحث اراعه شده است به طور کلی این مبحث برای مهندسین طراح سازه و ناظر سازه بسیار مهم و پایه ای بوده و تسلط براین مبحث می تواند کمک زیادی به آنها در کار حرفه ای خود دارد در ادمه مباحثی که در این مبحث اراعه می شود به اختصار نشان داده می شود.

سرفصل ها:

1)  بار مرده

2) بارزنده

3) بار زلزله

4) باربرف

5) بار باد

6) بار خاک و فشار هیدرواستاتیکی

7) بار سیل

8) بار باران

9 ) پیوست مبحث 6 که شامل وزن مصالح است

در ادمه توضیحات اراعه شده برای مبحث 6 مقررات ملی ساختمان شما کاربران عزیز میتواند آن را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر