طراحی پی و دیوار حائل

در طراحی ساختمان ها بعداز طراحی سازه و مشخص شدن بارها و تنشها برروی پی نوبت به طراحی پی و دیوارحایل می رسد که براساس نظر طراح و شرایط و فرم پروژه نوع پی ها تعیین می شود به طور کلی دو نوع پی داریم که به شرح زیر است:

1)  پی سطحی

2) پی عمیق

پی های سطحی چوم نزدیک به سطح زمین هستند و در عمق کم ساخته می شوند به آنها پی های سطحی گفته میشود که پی نواری، گسترده، باسکولی، دوستونی و ذوزنقه ای جزء این دسته از پی ها هستند . اما پی های عمیق وقتی کاربرد دارد که باروارده بسیار سنگین باشد و یا خاک بسیار سست باشد دراین صورت شمع اجرا میگردد و بار ازطریق پی به لایه های سخت انتقال پیدا میکند.

دیوارحائل هم برای جلوگیری از رانش خاک در زیرزمین و طبقات منفی ساختمان اجرا میگردد که به صورت دیوار وزنی، دیوارسپرگونه و… اجرا می شود که این دیوارها به صورت پاشنه دار هستند

در ادامه میتوانید طراحی پی ها و همچنین طراحی دیوار حائل را به شکل حل مثال دانلود بفرمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر