مقاله كاربرد بادبندكمانش ناپذير و ديوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود

مقاله پیش روی شما عزیزان با عنوان كاربرد بادبندكمانش ناپذير و ديوار برشی در مقاوم سازي ساختمان بتنی موجود است. در ادامه میتوانید چکیده این مقاله را مطالعه بفرمایید که به شرح زیر است:

چکیده :

ساختمانهاي آسيب پذير و مقاوم سازي آنها از مسائل مهم براي مناطق زلزله خيز ميباشند . د در دهه هاي اخير مطالعات روي بهسازي و
مقاوم سازي سازههاي گوناگون منجر به ابداع روشهاي جديد و متنوع در اين زمينه گرديده است. اكثر اين روشها مستلزم وقفه در بهره
برداري به منظور اتمام عمليات مقاوم سازي ميباشند. روشهاي زيادي همچون اضافه كردن اجزاي سازهاي ( ديوار برشي فولادي و بتني،
بادبندهاي فولادي و بادبندهاي كمانش ناپذير) ، تقويت اعضاي سازهاي ضعيف و تغيير كاربري سازه را ميتوان براي بهبود عملكرد لرزهاي
سازه نام برد. در پاسخ به بسياري از مسائل عملي و ملاحظات اقتصادي، مهندسان معمولا از قابهاي بادبندي شده ي همگراي كمانش
ناپذير به عنوان سامانهي مقاوم در برابر بارهاي جانبي در طول يك زمين لرزه استفاده ميكنند. اين نوع بادبندها باعث افزايش سختي و
مقاومت در سازههاي بتني ميشوند. هدف مطالعه حاضر، مقايسه عملكرد لرزهاي و مقاوم سازي يك سازه بتني 7 طبقه موجود با استفاده از
( بادبند كمانش ناپذير و ديوار برشي پيراموني بصورت جداگانه مطابق با دستورالعمل بهسازي لرزهاي ساختمانهاي موجود ( نشريه 360
ميباشد كه اين عمل توسط روش تحليل استاتيكي غير خطي انجام ميگيرد. نتايج نشان ميدهد كه بادبند كمانش ناپذير باعث شده دريفت
طبقات به حد قابل قبول كاهش يافته و سازه در سطح عملكرد ايمني جاي رفتار ميكند

در ادمه چکیده و موارد گفته شده شما بزرگواران می توانید این مقاله را در قالب فایل پی دی اف دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر