نقشه معماری و سازه ساختمان 5 طبقه بتنی

 

نقشه پیشروی شما یک ساختمان 5 طبقه بتنی است که بسیار کامل و تکمیل است که میتوانید از جزییات آن در پروژه های خود استفاده کرد این فایل به بررسی و نحوه ترسیم نقشه اجرایی ساختمان 5 طبقه پرداخته شده که دارای نقشه های معماری و سازه می باشد که در نقشه معماری از پلان و برش و نما استفاده شده و در نقشه سازه آن تمام ضوابط و جزییات طراحی آورده شده است که میتوان به پلان آکس بندی و موقعیت ستونها پرداخته شده و تمام دیتایل ستون گذاری و تیپ بندی  و تیرریزی و تیر بتنی نشان داده شده است که میتوان گفت نقشه بسیار کامل می باشد که در ادامه میتوان این فایل را دانلود کرد.

دانلود با لینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر