مبحث 7 مقررات ملی ساختمان

این مبحث از مقررات ملی 22 گانه به بررسی و تفسیر پی و گودبرداری میپردازد که با نام پی و پی سازی معروف است که در ادامه به سرفصل های این مبحث میپردازیم

1)  کلیات

2) شناسایی ژئوتکنیکی زمین

3) گودبرداری و پایش

4) پی های سطحی

5) سازه های نگهبان

6) پی های عمیق

در ادامه موارد اراعه شده در این مبحث شما عزیزان میتوانید این مبحث از مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر