جداول متره و برآورد ابنیه

در این فایل جداول قابل استفاده برای صورت وضعیت نویسی آورده شده است که برای پیمانکاران و بحث صورت وضعیت نویسی مورد استفاده قرار میگیرد که در صورت کار پیمانکاری میتوان یااستفاده ازاین فایل ها آیتم های فهرست بها ابنیه را استخراج کرد و در داخل این جدول قرار داد و به مهندس ناظر تحویل داد.

در ادامه موارد گفته شده و اراعه شده می توانید این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر