مبحث 8 مقررات ملی ساختمان

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان در مبحث 8 خودبه بررسی و طراحی ساختمان های سنتی و با استفاده از مصالح سنتی مثل آجر، بلوک سیمانی، سنگ، خشت خام و… تشکیل شده است که ضوابط و نکات طراحی این نوع ساختمانها را بیان کرده است که می توان آنها را در فصل های مختلف بررسی کرد در فصل های اول کلیات و مصالح تشکیل دهنده این نوع ساختمانها را شرح داده شده در فصل های بعد ساختمانهای بامصالح بنایی مسلح و در فصل بعد در رابطه با ساختمان بنایی باکلاف و در ادامه به بررسی ساختمان بنایی بدون کلاف مواردی بیان شده است که در ادامه موارد بیان شده به دانلود فایل مبحث 8 مقررات ملی ساختمان اقدام نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر