دیتایل ساختمان فولادی بااتصال مفصلی

فایل پیش روی شما دیتایل کامل ساختمان فولادی با اتصال مفصلی می باشد که برای مهندسین طراح بسیار کاربردی بوده و با داشتن این اتصالات می توان با یک ادیت ساده فایل مورد نظر را با اطلاعات سازه خود منطبق کرد و آن را در نقشه های اجرایی در نظر گرفت . در این فایل کلیه نقشه های سازه ای مربوط به ساختمان فولادی با اتصال ساده یا مفصلی نشان داده شده است در پایان این فایل مهم و کاربردی را که متناسب برای پروژه دانشجویی و مهندسین طراح است که در ادامه این فایل اتوکدی را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر