ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی

اتصالات خورجینی یکی از اتصالات منسوخ شده در ساختمان های فولادی است که در بعضی از موارد دیده می شود که اجرا میشود. این اتصال به این صورت است که تیر از کنار ستون عبور کرده و چون مهار جانبی ندارد بیشترین مشکل خواهد بود. برای کسانی که میخواهند آشنایی با این نوع اتصال داشته باشند می توان این آیین نامه را دانلود کرد.

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر