دیتایل اتوکدی ساختمان بتنی

نقشه اجرایی براساس طراحی ایتبس انجام می شود وخروجی این نرم افزار به نقشه های احرایی ساختمان تبدیل خواهد شد که این فایل می تواند کمک شایانی به شما عزیزان برای ترسیم نقشه های اجرایی ساختمان بتنی نماید که در ادامه میتوانید این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر