شرح وظایف ناظر هماهنگ کننده

ناظر ساختمان وظیفه نظارت براجرای صحیح نقشه اجرایی مطابق شیت نقشه ها می باشد که در این میان یک ناظر هم به عنوان ناظر هماهنگ کننده برای هماهنگی بین ناظرین از مهندسین عمران یا معماری انتخاب می شود که کارهای هماهنگی را انجام دهد این مهندس وظایفی دارد که در این فایل آورده شده است

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر