جزئیات عایقکاری حرارتی دیوارهای خارجی

دراین فایل موارد اجرایی  و جزئیات مربوط به عایق کاری حرارتی انواع دیوارهای خارجی باتوجه به شکل و جزئیات اراعه شده آورده شده است که می توان ازاین فایل در پروژه ها استفاده نمود

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر