ﺿﻮاﺑﻂﻓﻨﯽﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﻠﻮک ﻫﺎی سقفی پلی استایرن منبسط شده در سقف تیرچه بلوک

یکسری نکات و ضوابط برای سقف های تیرچه بلوک اراعه شده است که در این فایل استفاده از بلوک های پلی استایرن آورده شده است که در ادامه این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر