فرم درخواست آزمایش بتن

این فایل که به صورت اکسل در سایت قرار داده شده مربوط به فایل درخواست بتن در مناطق زلزله زده بوده که در آن مشخصات مالک و همچنین مشخصات مهندس ناظر آورده شده و در قسمت دیگر آن نوع قسمت بتن ریزی ازقبیل اینکه فونداسیون ستون یا سقف است و نوع ساخت بتن ازاین نظر که چه نوع بتنی آورده می شود شامل بتن آماده و خلاطه است بیان شده در ادامه میتوانید این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر