مراحل طراحی ساختمان بتنی در ایتبس

 

در این فایل مراحل مدلسازی و تحلیل و طراحی ساختمان بتنی در ایتبس اراعه شده است و باتوجه به این فایل می توان مراحل کار با نرم افزار را به صورت مرحله ای انجام داد

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر