رکورد زلزله های مختلف ایران و جهان

برای طراحی ساختمانها و همچنین تحلیل سازه ها و اتصالات مختلف در نرم افزارهای المان محدود از رکوردهای خام زلزله استفاده می شود که برای هر تحلیل دینامیک به رکورد زلزله نیاز هست در این فایل یکسری زلزله های مهم ایران و سایر نقاط جهان آورده شده تا به کمک آن بتوان در نرم افزارهای طراحی ساختمان بتوان نیروی جانبی وارد بر سازه را بدست آورد در ادامه مطالب گفته شده شما عزیزان می توانید این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر