آیین نامه بتن ایران آبا

آیین نامه بتن ایران یکی از مهمترین و کاربردی ترین آیین نامه ها در ساختمان های بتنی در ایران است که مورد استفاده پیمانکاران و مهندسین ناظر قرار می گیرد که می توان گفت در ساختمان های بتنی رفرنس اصلی برای طراحی و نظارت است . دانلود این آیین نامه را برای کلیه دانشجویان مهندسی عمران و مهندسین و کلیه عوامل اجرایی ساختمان بتنی توصیه می شود و در ادامه این فایل را دانلود نمایید

دانلود بالینک مستقیم

مطالعه بیشتر