طراحی دستی وصله ستون

در این فایل طراحی دستی وصله ستون انجام شده و تمام نکات و ضوابط آیین نامه ای آورده شده است و به طور کلی برای طراحی وصله ستون بسیار مناسب است. در ادمه موارد گفته شده می توانید این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر