آیین نامه بارگذاری 519

این آیین نامه ضوابط و نکات مربوط به بارگذاری ساختمان است که براساس آن می توان بارگذاری ساختمان را انجام داد. تحلیل و طراحی ساختمان براساس مبحث 6 انجام گرفته و ممکن است بعضی از طراح ها هم از آیین نامه 519 برای بارگذاری ساختمان استفاده می کنند

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر