مختصری بر تحلیل های غیر خطی

زلزله یکی از بلایای طبیعی است که ساختمان ها را تحت تاثیر قرار می دهد و همواره باید سازه را طوری تحلیل کرد که به واقعیت نزدیک باشد. تا زمانی که زلزله نیاید ساختمان فقط بار ثقلی دارد و با آمدن زلزله ساختمان به صورت افقی تغییر شکل می دهد و بعضی موقع که زلزله خیلی شدید می شود ساختمان وارد فاز غیر خطی می شود و معمولا در این حالت تغییر شکل های سازه زیاد می شود و بایستی اثر این تغییر شکل های زیاد را در سازه ها در نظر بگیریم تا تحلیل و در نهایت طراحی درستی از ساختمان داشته باشیم .تحلیل های غیر خطی دقیقتر و منطقی تر هستند نسبت به تحلیل خطی . درادامه مطالب گفته شده می توانید با تحلیل غیر خطی در این مطلب آشنا شوید پیشنهاد میکنم در فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر