آیین نامه طرح هندسی راه های روستایی

راه های کشور به انواع مختلفی از لحاظ آیین نامه تقسیم می شود که که یکی از مهم ترین آنها و در واقع زیاد بودن از لحاظ کیلومتراژ راه های روستایی است که این راه ها براساس ضوابط و نکات فنی در این آیین نامه و سایر آیین نامه های وابسته به آن . به طور کلی وقتی راه برای درسترسی بین دو شهر یا برای دسترسی روستا ها از ضوابط فنی و نکات آیین نامه ای راه های روستایی استفاده می شود. هروقت برای عبور و مرور و ارتباط بین روستاها راه یا به اصطلاح جاده لازم باشد مطالعات اولیه ای از نظر منطقه کوهستانی بودن منطقه و یا حتی منظر زیبایی در اطراف روستاها باشد ایحاد و طول مسیر معمولا از طریق منطقه زیبا می رود و مهندس طراح جاده تمام این نکات را در نظر میگیرد.

برای طراحی یک راه نکات و ضوابط زیادی در نظر گرفته می شود و در نهایت بهترین و اقتصادی ترین طرح در نظر گرفته می شود و در نهایت راه وارد فاز طراحی می شود ومهندس طراح از نرم افزار مربوط به رشته راه استفاده می کند و برای طراحی ملزم به رعایت آیین نامه راه می باشد که براساس اطلاعات موجود در آیین نامه کلیه اطلاعات نرم افزار را وارد می کند و براساس آن نقشه های راه و مرحله اجرا کردن پروژه فرامی رسد . درنهایت می توان گفت که برای طراحی جاده آیین نامه باید به نحو مناسبی به نرم افزار طراحی مسیر وارد شود تا بهترین عملکرد و نتیجه از طراحی گرفته شود . درپایان مقدمه و نکات اراعه شده برای مطلب اراعه شده می توانیید در ادامه مطلب و از طریق لینک زیر  این آیین نامه را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر