آیین نامه طرح هندسی راه آهن

یکی از راه های دسترسی برای ارتباط بین شهرها و همچنین استانها ساخت و احداث راه آهن است که معمولا در تمام کشور های دنیا مرسوم است و مردم از آن استفاده می کنند احداث مسیر برای قطار مثل جاده ها احتیاج به آیین نامه دارد و محاسبات و مطالعات آن براساس آیین نامه طرح هندسی راه آهن که توسط سازمان مدیریت و برنامه تهیه شده است استفاده می شود. این آیین نامه که به صورت کلی طراحی مسیر راه آهن را پوشش میدهد بسیار مناسب و لازم برای مهندسین راه و راه آهن می باشد. این آیین نامه شامل بخش های متفاوتی است به شرح زیر:

1) کلیات

2) عوامل موثر بر طراحی

3) پلان مسیر

4) نیمرخ های طولی مسیر

5) نیمرخ های عرضی

6) ایستگاه ها

7) ابنیه فنی

 

در نهایت مهندس طراح مسیر براساس آیین نامه مربوطه که به نام نشریه 288 هم مشهور است اقدام به طراحی بستر راه آهن برای عبور قطار می کند . و همچنین طراحی مسیر برای راه آهن چون شیپ طولی آن محدود است و نمی توان زیاد شیپ طولی داشت درنتیحه در مسیرها زیاد از تونل استفاده می شود. در ادامه موارد اراعه شده لرای نشریه 288 یا آیین نامه طرح هندسی راه آهن می توانید فایل آیین نامه را از طریق لینک زیر دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر