طراحی دیوار برشی u شکل دارای بازشو در ایتبس

دیوار برشی یکی از انواع سیستم مهار جانبی در برابر زلزله در ساختمان های بتنی است و دارای انواع مختلفی می باشد که میتوان به دیوار برشی u شکل اشاره کردکه طراحی آن در نرم افزار ایتبس به صورت شکل آورده شده است که باعث می شود درک بهتری از طراحی در ایتبس پیدا کرد . درضمن در این فایل ضوابط بازشو در دیوار برشی هم آورده شده است که برای طراحین سازه بسیار مناسب است. در ادامه موارد اراعه شده برای این مطلب می توانید این فایل را دانلود کرد

دانلود با لینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر