تاثیر پی در طراحی و عملکرد ساختمان های بسیار بلند

در مقاله ای که پیشروی شماست تاثیر پی در ساختمانهای بلند آورده شده است که  در اد امه چکیده این مقاله آورده می شود.

چکیده:

تاثیر پی در طراحی و عملکرد ساختمان های فوق العاده بلند با بررسی بر ساختِ دو برج و پیشنهاد یک پروژه انجام پذیرفت. این ساختمان ها بلندترین ساختمانهای جهان اند که یکی برج دبی و دومین برج بلند هم برجی است که در شمال امریکا، هتل بین المللی ترامپ و برجی در شیکاگو است و یک برج بلند به ارتفاع 1888 فوت هم در لاس وگاس است که بنام برج لاس وگاس می باشد

درادامه موارد اراعه شده برای این مقاله میتوانید این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر