جزوه مقاومت مصالح

بخشی از علم مهندسی مواد است که به مطالعهٔ استحکام و بررسی مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش . کرنش. دفلکشن و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. هدف اصلی از درس مقاومت مصالح نیروها و تنش های انواع وشکل های سازه ای بررسی می شود . تحلیل و طراحی هر سازهٔ معلوم شامل محاسبه تنش‌ها و تغییر شکلهاست. در علم مواد، مقاومت یک ماده عبارتست از توانایی آن دراستقامت (تحمل )در برابر بار اعمال شده به المان است

فرم اصلی رابطه تنش در مقاومت مصالح σ=P/A=P/td است

در ادامه موارد اراعه شده و معرفی علم مقاومت مصالح می توانید این جزوه را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر