فهرست بها رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 98

اصول و ضوابط پیمانکاری و اجرای کارهای عمرانی براساس فهرست بهای تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور انجام می شود که مهمترین آیتم برای براورد قیمت و گرفتن کارهای عمرانی در کشور است که پیمانکار براساس این فهرست بها که چندین قسمت دارد که یکی از آنها ابنیه یا کارهای ساختمانی قیمت خود را تعیین میکند. فهرست بها معمولا هرسال جدیدترین آن چاپ می شود و جدیدترین آن مربوط به سال 98 است. در ادامه موارد اراعه شده می توانید فایل فهرست بها ابنیه سال 98 را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر