سمینار بازرسی جوش و آزمایش های غیرمخرب درساختمان های فولادی

 

 

در این سمینار بررسی مراحل و خصوصیات بازرسی جوش و همچنین نکات قبل و حین و بعد جوش آورده شده است و در نهایت عیوب جوش با تصویرهایی آورده شده است که برای شما عزیزان این سمینا آورده شده امیدوارم که این سمینار آموزشی بتواند تاثیر زیادی در علم شما داشته باشد. در ادمه موارد این سمینار را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر