عکس اجرایی از پی های عمیق (شمع ها)

در این قسمت عکس هایی از اجرای پی های عمیق یا همان شمع ها آورده شده است تا آشنایی هرجند اندک با شکل و نحوه اجرای آنها پیدا کنید در ادامه پیشنهاد میکنم که این مجموعه عکس را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر