فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل IPE به همراه ورق تقویت در ایتبس 2016

در این آموزش نحوه ساخت مقطع دوبل که در روی جان آنها ورق تقویت قرار دارد به نحوه ترسیم و مدلسازی در نرم افزار ایتبس 2016 میپردازیم . دراین آموزش به صورت مختصر و مفید و در کمترین زمان ممکن به مدلسازی مقطع دوبل با ورق پرداخته شده است

مدرس فیلم آموزشی: شهرام اکبری

مطالعه بیشتر