برگه اتمام عملیات ساختمانی

در ادامه پیشنهاد میکنم که مهندس ناظر و مجری  این فایل را دانلود نمایید تا با جزییات پر کردن این فرم آشنایی پیدا کنید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر