راهنمای پیشگیری از ویروس کرونا در کارگاه های ساختمانی

باتوجه به شیوع ویروس کرونا در کشور لازم است کارکنان و عوامل مرتبط با ساختمان و کارگاه های عمرانی نکات بهداشتی را مطابق ضوابط در این فایل آورده شده است و لازم است که این فایل را دانلود و رعایت نمایید

دانلود با لینک مستقیم

 

مطالعه بیشتر