فهرست بهاء ابنیه سال 1399

هرساله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای رسته های مختلف کاری در کشور کتابی منتشر می شود با نام فهرست بها یا تجزیه بها یا آنالیز بها که با آن هرپیمانکار قیمت خود را برای گرفتن آن پروژه عمرانی می دهد و مبنا برای کارهای عمرانی در کشور است یکی از این رسته ها ابنیه یا کارهای ساختمانی است که در آن به آنایز و تجزیه بها کارهای ساختمانی پرداخته می شود . به طور کلی در پیمانکاری و کارهای عمرانی کشور مبنا همین فهرست بها می باشد که مورد نیاز پیمانکاران و حتی مهندسین ناظر در کشور می باشد. در ادامه توضیحات و نکات و ضوابط اراعه شده برای این مطلب پیشنهاد میکنم حتمن این فایل را دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر