فیلم آموزش تعریف مشخصات مصالح در ایتبس 2016

یکی دیگر ازسری مجموعه آموزش های تخصصی کارزان سازه تعریف مشخصات مصالح در نرم افزار ایتبس 2016 است که بعد از مدلسازی در نرم افزار بایستی تعاریف را در نرم افزار انجام داد و ابتدا از مشخصات مصالح شروع کردیم . در سازه های فولادی بایستی مشخصات فولاد و بتن را معرفی کرد برای این منظور به طور کامل تعریف مشخصات فولاد و بتن در قسمت دیفاین این نرم افزار انجام شده است. در ادامه این فیلم آموزشی را که از طریق سایت کارزان سازه تهیه شده است دانلود نمایید

مطالعه بیشتر