فیلم اموزش ادیت کردن گریدها در ایتبس 2016

در این آموزش به بررسی تغییر گریدها در ایتبس 2016 و اضافه و کم کردن ستونها پرداخته شده و به طور مختصر آموزشهایی داده شده است مثلا در بعضی از موارد مالک یا کارفرما از ما میخواهد که ستون اضافه یا کم کنیم که باید در این صورت طراح این مهارت را داشته باشد که در ادیتی در ایتبس داشته باشد واگر این شرایط پیش آمد پیشنهاد میکنم این فیلم را ببینید

مطالعه بیشتر