فیلم آموزش ساخت مقطع box در ایتبس 2016

در این آموزش برای ساخت مقاطع ستون های فولادی در ایتبس به مقاطع باکس احتیاج داریم که به طور کلی ساخت این مقطع در ایتبس 2016 آموزش داده شده است

مطالعه بیشتر