فیلم آموزش ساخت مقطع دوبل unp در ایتبس ۲۰۱۶

دراین آموزش به نحوه ساخت مقطع دوبل ناودانی پرداخته شده و معادل سازی آن و نحوه باکس کردن آن به طور مختصر و مفید در محیط نرم افزار توضیح داده شده است  آموزشهای دیگر سایت کارزان سازه را نیز از طریق سایت تماشا کنید.

مطالعه بیشتر