فرم های قرارداد مجری ذیصلاح

در ساخت ساختمان ها همیشه به یک سازنده با نام مجری نیاز هست که اجرا اصولی و درست انجام شود و امروزه مجری تقریبا در ساخت اجباری شده و برای انجام کارها معمولا به قرارداد نیاز هست که معمولا توسط یک سری فرم ها که توسط سازمان نظام مهندسی تهیه و منتشر می شود و مجری برای قرارداد از این فرم ها استفاده میکند ولی در نهایت انجام پروژه ها نيازمند اخذ قرارداد و آگاهي كامل از نحوه قرارداد است. در ادامه توضيحات مطرح شده براي اين مطلب ژيشنهاد ميكنم اين مطلب را دانلود نماييد

دانلود با لينك مستقيم

مطالعه بیشتر