فیلم آموزش ساخت مقطع تیر ورق در ایتبس 2016

در این آموزش ساخت مقطع تیرورق توضیح داده شده است و نحوه ساخت آن در ایتبس 2016 توضیح داده شده و از این مقطع برای تیرها استفاده می شود. در ادامه آموزشهای سایت کارزان سازه منتظر آموزشهای دیگه باشید…

مطالعه بیشتر