آموزش نحوه فشرده کردن و معادلسازی مقاطع ساخته شده در ایتبس 2016

در این آموزش نحوه ساخت و فشرده در نظر گرفتن مقاطع ساخته شده در قسمت ساخت مقاطع در ایتبس 2016 به طور کامل شرح داده شده و با بحث مشکلات ساخت مقطع و معادل کردن مقطع توضیح داده شده است که پیشنهاد میکنم که این فیلم 8 دقیقه ای را حتمن ببینید

مطالعه بیشتر