آموزش نحوه مفصلی کردن تیرها در ایتبس ۲۰۱۸

دراین آموزش نحوه تغیر تیراز حالت خمشی و گیردار به حالت مفصلی توضیح داده شده و میتوان بادیدن این کلیپ نحوه سیستم های مهاربندی را به درستی به نرم افزار ایتبس معرفی کرد که در نهایت میتوان سازه ها را طراحی بهینه کرد پیشنهاد میکنم حتمن این ویدیو کوتاه را تماشا کنید

مطالعه بیشتر