فیلم آموزش تهیه لیستوفر از ایتبس 2018

در این آموزش به طور کلی و کامل به بررسی و نحوه خروجی گرفتن از نرم افزار ایتبس 2018 پرداخته شده و یکی از قسمت های مهم در تعیین قیمت پروژه و برای حساب های مالی می باشد که چقدر خرید کنیم و به راحتی می توان آن را استخراج کرد به عنوان پیشنهاد ویژه حتمن این آموزش جذاب را تماشا کنید

مطالعه بیشتر