آموزش ترسیم مهاربندها درایتبس ۲۰۱۸بخش ۱

در این آموزش از سری مجموعه آموزش های نرم افزار ایتبس سایت کارزان سازه به بررسی و ترسیم بادبندها پرداخته شده و به نوعی پرکاربرد ترین این مهاربندها رسم آن و نحوه قرار دادن آن در سازه بررسی می شود به عنوان یک پیشنهاد ویژه از شما مهندسین و دانشجویان می خواهم که این فیلم و در آینده هم بخش دوم ای کلیپ هم در سایت قرار می گیرد را دانلود نمایید

مطالعه بیشتر