مزایای استفاده از الیاف در آسفالت

امروزه در راه هایی که آمد و شد و تردد وسایل نقلیه از آن زیاد است مثل راه های وصل شده به استان تهران تحت اثر خرابی قرار دارد و یکی از روش هایی که مورد تحقیق قرار گرفته برای افزایش دوام راه های آسفالتی استفاده از الیاف است به طور مثال طبق تحقیقات صورت گرفته استفاده از الیاف در آسفالت باعث کاهش عرض ترک های ناشی از کشش است که بررسی شده است و باعث بهبود رفتار آسفالت در مقابل بارهای وارد شده به آن است . در ادامه می توانید این فایل را در ادامه مطلب دانلود نمایید

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر