آموزش بارگذاری بار مرده در ایتبس ۲۰۱۶

دراین آموزش نحوه بار مرده و سوپردد را به نرم افزار معرفی میکنیم و نحوه اینکه بار سقف را کلی بدیم یا فقط بار کف سازی داده شود به نرم افزار جهت طراحی درست معرفی میگردد پیشنهاد میکنم حتمن این کلیپ آموزشی جذاب را ببینید چون اکثر مهندسین طراح به این امر مهم توجهی ندارند 

مطالعه بیشتر