دانلود آیین نامه بتن ریزی حجیم

بتن ریزی سدها و فونداسیون های رادیه که با حجم بالای از بتن ریزی همراه است را نمی توان از آیین نامه بتن ایران بخش اول یا مبحث نهم مقررات ملی استفاده و اجرای آن و شرایط بتن ریزی این نوع سازه ها که با حجم بالایی از بتن همراه است در آیین نامه بتن ایران بخش دوم قرار میگیرد  که نشریه 344 نیز به آن گفته می شود که با نام سازه های خاص بیان می شود .یکی از نکات مهم در این نوع بتن ریزی ها بحث دمای بتن ریخته شده و دیگری بحث سیمان استفاده شده است که معمولا از تیپ 4 استفاده می شود که باتوجه به توضیحات اراعه شده برای این نوع بتن ریزی ها و بتن سازی ها  در ادامه میتوان آن را دانلود کرد

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر