قانون شهرداری

 

یکی از قانون هایی که برای هر مهندس لازم است قانون و ضوابط شهرداری است که باید مهندسین ساختمان به اشرافیت داشته باشند تا در بحث نظارت و طراحی و همچنین در ضوابط شهرسازی و آیین نامه ای به مشکل نخورند این قانون از یکسری ماده و تبصره تشکیل شده که هرکدام یک قسمت از بخش های شهرداری را شامل می شود . در ادامه می توان به این نکته اشاره کرد که هر شهرداری یک طرح تفضیلی دارد که بسیار مهم و قابل توجه است و اصول طراحی ساختمان ها در آن شهر و شهرداری برمبانی آن طرح انجام می گیرد

 

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر