مقاله انگلیسی در رابطه با اتصال تیر به ستون

مقاله انگلیسی اتصال تیر به ستون که از دمپر یا میراگر استفاده شده است که این مقاله مربوط به دانشگاه کره جنوبی می باشد که در ادامه می توان آن را دانلود کرد

دانلود با لینک مستقیم

مطالعه بیشتر